Mazars
Werkzaamheden: o.a. Vormgeving/illustraties brochures, advertenties, concept en vomgeving productbrochure, concept en vormgeving Direct Mail.
>> In dienstverband bij ARA (SAN Accent 2006)