Programmaraad: Plan van aanpak regionale arbeidsmarkt
Opdracht: Concept en vormgeving brochure: Plan van aanpak regionale arbeidsmarkt voor het regionale Werkbedrijf in 3 stappen.
>>